Facebook icon
Instagram icon
LinkedIn icon
YouTube icon

Points de ventes

ZARZIS

Points de ventes
Av FHached Zarzis, Gabes 4104 Tunisie
71127283
71127283
ag.zarzis@bhbank.tn

MARETH

Points de ventes
Av 27 Octobre Mareth Gabes, Gabes 6080 Tunisie
71127219
71127219
ag.encemareth@bhbank.tn

TATAOUINE

Points de ventes
Av Farhat Hached Tataouine Sud, Tataouine 3207 Tunisie
71127314
71127314
ag.tataouine@bhbank.tn

MEDENINE

Points de ventes
Av Mansour El Houch Medenine, Medenine 3200 Tunisie
71127375
71127375
ag.medenine@bhbank.tn

BEN GUERDANE

Points de ventes
Av deTunis Ben Guerdane, Tataouine 4103 Tunisie
71127366
71127366
ag.benguerdane@bhbank.tn

JERBA MIDOUN

Points de ventes
Av Salah BYoussef JerbaMidoun, Gabes 4106 Tunisie
71127364
71127364
ag.midoun@bhbank.tn

Pages